An Iorua ReachtaíochtTacht um shaoráil Faisnéise na hiorua bunreacht An Bunreacht an Ríocht aontaithe an Iorua An Bunreacht Ríocht na Hiorua An Bunreacht Ríocht na Hiorua An Bunreacht Ríocht na Hiorua Achta agus na Treoracha a bhaineann leis an Oifig an Ciste Ionstraim i dtaobh an Iontráil Náisiúnaigh Choigríche isteach ar an Ríocht na Norwey agus a N-Láithreacht i Réimse (an Tacht Inimirce) (a leasú) An ionstraim i dtaobh an Storting an Ombudsman ar Riarachán Poiblí beirt is fiche mí an mheithimh Acht ar tosaigh clár agus Norwegian teagasc teanga do inimircigh nua a tháinig (Réamhrá Acht) Acht a bhaineann le Gníomhaireacht Eastáit Acht a bhaineann le Hollscoileanna agus Coláistí Acht a bhaineann le pobail reiligiúnacha Acht a bhaineann le seirbhísí garda slándála Acht maidir le cúnamh stáit Acht a bhaineann leis an Mhonatóireacht Faisnéis, Faireachas agus Seirbhísí Slándála Acht a bhaineann le cosc dóiteáin, pléascadh agus timpistí a bhaineann le substaintí guaiseacha agus an tseirbhís dóiteáin Acht a bhaineann le hollscoileanna agus coláistí ollscoile. An Tacht oideachais an Tacht Inimirce Rialtas Áitiúil Teorainneacha an Tacht rialtais Áitiúil acht Acht Náisiúntachta (arna leasú) Náisiúntacht na hiorua Acht Riarachán Poiblí an Tacht um sholáthar Poiblí Slándála Tacht um An Acht fiche nollaig No. ar Phobal An Pas Acht leis An Acht Staidrimh de Acht fiche mí an mheithimh Uimh daichead a haon maidir le bearta chun dul i ngleic leis an sciúradh na fáltais ó choireacht Cúiteamh d Íospartaigh coireanna Foréigneacha Acht Cód Coiriúil Tacht um nós Imeachta Coiriúil Tacht um nós Imeachta Coiriúil (Uimh. fiche a cúig de) nós Imeachta Coiriúil Cód Sibhialta go Ginearálta Cód coiriúil Sciúradh Airgid Acht Sciúradh Airgid Rialacháin Cód Coiriúil Na Póilíní Acht Acht a bhaineann le Talamh Acht a bhaineann le lamháltais i sealbhú na maoine réadach (Lamháltas Acht) Acht a bhaineann le rialú galair theagmhálacha Acht a bhaineann le comhpháirtíocht cláraithe le Gníomhaireacht Eastáit Acht (Uimh. sé bliana déag d meitheamh) Talamh Tionóntacht Acht Acht Talún An Pósadh Acht Acht na ocht mbliana déag nollaig a bhaineann le Rialú Onnmhairithe Straitéiseach Earraí, Seirbhísí, Teicneolaíocht, etc. Acht a bhaineann le táirgí cosmaideacha agus táirgí cúraim comhlacht, srl. Acht a bhaineann le dliteanas táirge Acht a bhaineann le rialáil na n-onnmhairí na n-iasc agus táirgí éisc Acht a bhaineann le rialáil allmhairithe agus onnmhairithe Aistriúchán béarla de na hiorua Díol na n-Earraí Acht. Margaíocht Acht um Rialú Earraí a Dhíol Acht An Tacht um Thráchtáil Leictreonach An Tionscail a Cheadúnú Acht An Praghas Polasaí Acht An táirge acht um rialú Acht Iomaíochta Comórtas Acht Comharchumainn Acht Dúshraith Acht an Tacht (Uimh. ceithre cinn de) á urramú oibrí a chosaint agus timpeallacht oibre (comhdhlúthú). Acht seacht mí an mheithimh Uimh. a bhaineann le timpeallacht oibre, uaireanta oibre agus fostaíochta a chosaint, etc.

Acht a bhaineann le Tréidlianna agus Ainmhithe Eile Sláinte Pearsanra Timpeallacht Oibre, Acht naoi mí Márta aon déag a bhaineann le cosc a chur ar éifeachtaí dochracha na tobac.

Acht Uimh

a ceathair déag naoi Márta, a bhaineann le Cosc a chur ar na Héifeachtaí Dochracha na Tobac Acht Uimh. de fiche-seacht mí an mheithimh a bhaineann leis an rogha a chóireáil galar, breoiteacht, srl. Acht a leasaíonn an n-Othar’ Acht um Chearta agus an Biobank Acht Acht na dhá iúil Uimh a bhaineann le Pearsanra Sláinte etc.

Acht na cúig nollaig Uimh

céad a bhaineann leis an iarratas de bhiteicneolaíocht i leigheas daonna, etc Acht maidir le Cosaint ar Radaíocht agus Úsáid na Radaíochta (Uimh. tríocha a sé déag a d Fhéadfadh) Acht maidir le sláinte agus sóisialta ullmhacht Acht lena dtoirmisctear ciorrú ball giniúna ban Acht a bhaineann le biobanks Acht a bhaineann leis an rogha a chóireáil galar, tinneas, etc Acht a bhaineann leis an iarratas de bhiteicneolaíocht i leigheas daonna, etc. (An Biteicneolaíochta Acht) Acht a bhaineann le trasphlandú, ospidéal autopsy agus an síntiús comhlachtaí etc. Bia Ospidéil Acht an Tacht Sláinte Mheabhrach, Cúram Sláinte Mheabhrach Acht Cearta Othar Acht Sláinte Pearsanta Sonraí a Chomhdú Córas Acht Sláinte Pearsanta Sonraí a Chomhdú Córas Acht Acht na dhá iúil Uimh. a bhaineann le Cearta Othar Acht a bhaineann leis an iarratas de bhiteicneolaíocht i leigheas An Pearsanra Sláinte Acht Acht aon daichead a haon ar Idirghabháil Árachais Gníomhú ar Árachas Gníomhaíocht Acht maidir le hidirghabháil árachais Acht a bhaineann le Conarthaí Árachais Rialachán uimh. ar Idirghabháil Árachais Acht a bhaineann le cáin Bhreisluacha an Tacht Custam an Tacht um Chrannchur An Cánachas ar Pheitriliam Acht CBL Acht (ioruais) Iniúchóirí an Tacht Féimheachta Bainc Thráchtála Acht Conarthaí Airgeadais Conarthaí Airgeadais Acht Institiúidí Airgeadais Maoirseacht Airgeadais Gníomh Malairte Eachtraí a Chlárú Acht Scéimeanna Ráthaíochta Acht Norges Bank Acht na Rialacháin maidir le Margaíocht na n-Urrús Cistí Bainc Coigiltis Acht Urrúis trádála stocmhalartán Acht An Urrúis Trádála Acht Acht a bhaineann le scannáin agus videograms Craolacháin Rialacháin Acht um Shaoráil Faisnéise le Sonraí Pearsanta Acht Sonraí pearsanta Rialacháin Acht ar údarú de líonraí cumarsáide leictreonaí agus ar an raidió trealamh conraitheoirí suiteáil Rialacháin ar uimhriú acmhainní do líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí (Uimhriú Rialacháin). Rialacháin maidir le sábháilteacht sa líonra cumarsáide leictreonaí. Rialacháin lena ndéanfar foráil ghinearálta údaruithe d úsáid na minicíochtaí raidió ar An Acht Craolacháin, An Cumarsáide leictreonaí Acht um Chumarsáid Leictreonach an Tacht An Tacht um Shaoráil Faisnéise do Na Meáin faoi Úinéireacht Acht ar Na Meáin faoi Úinéireacht Acht An Tseirbhís Poist Acht ar Iompair Ghairmiúil ag Feithiclí Mótair agus Árthach (Gairmiúla Acht um Iompar) Acht a bhaineann le muir-ranching Idirnáisiúnta Long Clár Acht Uimh, trí cinn déag meitheamh, Acht a Sheoladh ar Rudaí ó na hiorua Chríoch isteach i Spás Amuigh Iarnróid Acht An Dobharshaothraithe Acht Na hiorua Muirí Cód an Tacht trí cinn déag Márta sé aon a bhaineann leis a chosaint i gcoinne truaillithe agus a bhaineann le dramhaíl. Atá arna leasú go deireanach ag Gníomhú deich mí na nollag, uimh. Acht maidir le cosaint ar radaíocht agus úsáid na radaíochta Acht a bhaineann le biobanks Leasa Ainmhithe Acht Oidhreacht Chultúrtha Acht Fhaisnéis Chomhshaoil an Tacht Foraoiseachta Géine Teicneolaíocht Trádáil Astuithe Gáis Cheaptha teasa Acht Caomhnú an Dúlra Acht Rialú ar Thruailliú Acht trí cinn déag Márta Uimh. sé Rialacháin a bhaineann le rialú ar thruailliú (Truailliú rialacháin) a bhaineann le srianta ar úsáid a bhaint as ceimiceáin agus eile táirgí guaiseacha don tsláinte agus ar an gcomhshaol (Táirge rialacháin) Svalbard Cosaint an Chomhshaoil Acht Na n-Acmhainní Uisce Acht An Sruthchúrsa Acht um Rialáil An Tacht um Fhiadhúlra An truailliú a rialú acht na Rialacháin Dramhaíola Acmhainní Uisce Acht an Tacht Cóipchirt Cóipcheart, Acht (Comhdhlúthú), Uimh. dhá Dearadh Rialacháin Dearaí Acht um (Chosaint), Uimh. cúig cinn déag de Acht um Dearaí Dearaí, Rialacháin, Uimh Acht na Bpaitinní Patents, Acht (Comhdhlúthú), Uimh. naoi (Uimh) Plandaí Tógálaí Ceart Acht Trádmharcanna Acht Trádmharcanna Rialacháin Acht maidir le Cosaint ar Radaíocht agus Úsáid na Radaíochta Acht Fuinnimh Fuinneamh Fuinneamh Núicléach Acht gníomhaíochtaí Peitriliam Acht gníomhaíochtaí Peitriliam acht fiche a naoi — Rialacháin A Bhaineann le seoladh Gníomhaíochtaí Peitriliam Gníomhaíochtaí (Gníomhaíochtaí Rialacháin) A Bhaineann le Dearadh Agus Outfitting Na N-Áiseanna Srl. Sna Gníomhaíochtaí Peitriliam (An Áiseanna Rialacháin) A Bhaineann le Sláinte, Comhshaol Agus Sábháilteacht I Ngníomhaíochtaí Peitriliam Rialacháin A Bhaineann le Bainistíocht Gníomhaíochtaí Peitriliam Rialacháin A Bhaineann leis an Ábhar Agus Eolas Sna Gníomhaíochtaí Peitriliam Rialacháin a bhaineann le bheith ag obair le radaíocht ianaíoch. Sealadach rialacháin a bhaineann le sábháilteacht agus timpeallacht oibre áirithe peitriliam áiseanna ar thalamh agus a bhaineann córais phíblíne Údarás Maoirseachta Airgeadais Legislationon líne Lov sonraí Aireacht Talmhaíochta agus Bia, an Aireacht Leanaí agus Comhionannas Aireacht an Iascaigh agus Cósta Gnóthaí Aireacht Sláinte agus Seirbhísí Cúraim Aireacht dlí agus Cirt agus Póilíneachta an Aireacht Peitriliam agus Fuinnimh Aireacht Iompar agus Cumarsáid Aireacht Comhshaoil Norwegian Comhairle Comhairleach ar Féimheachta na hiorua Comórtas Údarás na hiorua Peitriliam Stiúrthóireacht na hiorua Rialú ar Thruailliú Údarás na hiorua Iar- agus Teileachumarsáide Údarás na hiorua dlíthe aistrithe go béarla Norwegian acmhainní uisce agus fuinnimh Stiúrthóireacht Ollscoil Oslo Aistrithe Norwegian reachtaíocht