ceann Ús ar an bhfiach — Cánach Na hiorua Riaracháin

An mhír seo a léiríonn an méid a d íoc tú in ús ar fhiach, pionós úis agus — nó an sochar ar iasachtaí íseal-úis ó fhostóir. Beidh an t-iomlán de ghnáth a réamh-líonadh leis an méid a bhí a tuairiscíodh, mar sin ba chóir duit a sheiceáil go bhfuil gach rud ceart. An mhír seo imní ar gach duine a d íoc úis ar fhiacha agus ar — a nó ús pionóis le foras creidmheasa san Iorua, chomh maith le gach duine a fuair an sochar íseal leasanna ar iasacht ón bhfostóir. An mhír a de ghnáth a réamh-filles